top of page

Personvernerklæring

Personopplysninger
  • Vi samler inn opplysninger som navn, epost adresse, telefonnummer og adresse. Dette trenger vi for å kunne sende ordre til riktig adresse og kontakte deg som kunde dersom det skulle være behov for det.

  • Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring og garanti-/returhåndtering.

  • Vi vil kunne dele dine personopplysninger med samarbeidspartnere innen frakt/logistikk, IT servicetjenester, betalingstjenester og revisjonstjenester. I alle andre tilfeller deler vi ikke dine personopplysninger med tredjeparter, unntatt når vi er pliktig under loven, eller hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke.

  • Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, eller på grunn av hva vi er pålagt av myndighetene. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

  • Du har rett, etter forespørsel, til innsyn i personopplysninger som vi til enhver tid lagrer eller behandler. Du har også rett til å få korrigert eventuelle feil i dine personopplysninger. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve begrensning av vår behandling av dine opplysninger eller anmode oss om å slette dine personopplysninger. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke til vår behandling av dine personopplysninger (slik det er redegjort for over), uten at dette påvirker lovligheten av behandling basert på et samtykket før samtykket ble trukket tilbake.

  • Iht gjeldende GDPR regelverk kan du be om å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinleselig format slik at opplysningene lett kan overføres til deg eller en annen behandlingsansvarlig utnevnt av deg (dette er kjent som "dataportabilitet").

  • Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. 

Nettsidetrafikk og -analyse

Vi henter, samler og analyserer brukerdata, trafikk og handlinger som foretas på denne nettsiden. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser, operativsystem, interaksjon med reklame (f.eks. klikk) samt hvilke sider du har sett på. Slik analyse foretas gjennom bruk av informasjonskapsler. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Dette involverer bruk av personopplysninger og har grunnlag i ditt samtykke som kan trekkes tilbake til enhver tid. 

bottom of page